Pomoc pre Univerzitu Quinnipiac

Prekladače Vasco pre študentov Quinnipiac University

Spoluprácu s Quinnipiac University (Hamden, USA) sme nadviazali po tom, čo spustili Projekt študentského poradenstva. Cieľom projektu bolo uľahčiť komunikáciu medzi medzinárodnými študentmi a akademickými organizáciami.

Keďže táto iniciatíva je veľmi blízka našej misii, rozhodli sme sa ju podporiť tým, že im pošleme zariadenia Vasco Translator M3.

Problémy zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa pri štúdiu v USA stretávajú s mnohými problémami. Musia sa naučiť nový jazyk, zvyknúť si na novú kultúru a nájsť si priateľov v prostredí odlišnom od ich vlastného. To všetko sa deje pri snahe dosiahnuť vzdelávacie ciele.

Keďže Quinnipiac University to dobre chápe, rozhodli sa vyvinúť ďalšie úsilie na uľahčenie komunikácie so zahraničnými študentmi a ich rodinami.

Ako pomohol Vasco Translator?

Akademici aj študenti používali na vzájomnú komunikáciu funkciu Hlasového prekladu. Študenti navyše využili funkciu Foto Prekladač, aby lepšie porozumeli svojmu okoliu, ako aj čítali vzdelávacie materiály počas prednášok.

To sa ukázalo ako užitočné najmä pre tých, ktorí boli zvyknutí na iné systémy písania, napríklad pre arabských študentov.

Spolupráca

Prekladače Vasco podporili 2 školy: jednu v Hamdene a druhú v New Heaven. Spolupráca trvala 3 semestre, od 3. štvrťroka 2021 do konca jari 2022. Spätná väzba od študentov aj učiteľov bola mimoriadne pozitívna.

„Niektorí študenti si tiež všimli, že hoci boli k dispozícii aj iné prekladové aplikácie, nemali veľký záujem o používanie svojich súkromných smartfónov a odovzdávanie zariadenia z ruky do ruky (niekedy nevyhnutné). Niektorí používatelia si tiež všimli, že toto zariadenie nie je len skvelým prekladovým zariadením, ale môže byť veľmi nápomocné aj pri učení sa cudzích jazykov.“ dodal prof. Gedeon Werner

Zatiaľ čo učitelia pri rozhovore s rodičmi zdôrazňovali hodnotu našich zariadení, študenti chválili prekladače Vasco za jednoduchosť používania.

Čo bude ďalej?

Dúfame, že sa zúčastníme na budúcich projektoch Quinnipiac University. Ich snaha uľahčiť komunikáciu so zahraničnými študentmi je veľmi blízka nášmu poslaniu.

Vzdelávanie je nakoniec najjednoduchší spôsob, ako zmeniť svet k lepšiemu.