Pomoc Ukrajine

Vasco pomáha obetiam vojny na Ukrajine

Ukrajinský ľud čelí nepredstaviteľnej tragédii: museli opustiť svoje domovy a uniknúť hrozbe ruskej vojenskej agresie. Mnohí si preto od začiatku krízy kladú otázku, ako Ukrajine pomôcť.

Od vytvorenia špeciálneho tímu záchranárov až po požičiavanie elektronických prekladačov nadáciám na pomoc utečencom sme ako Vasco hrdí na to, že sme dali príklad, ako pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Vojna je peklo. Všetci by sme sa mali snažiť, aby ukrajinskí utečenci pocítili teplo a bezpečnosť svojich domovov, ktoré museli opustiť. Preto sme podnikli rôzne aktivity, aby sa títo ľudia cítili čo najviac ako doma.

Takto sme pomohli Ukrajine.

Aktivity Stand with Ukraine

Na začiatku vojny na Ukrajine sme bezplatne poskytli naše elektronické prekladače nemocniciam a rôznym organizáciám, ktoré potrebovali preklad do ukrajinského jazyka.

Zapožičali sme takmer 500 zariadení Vasco Translator viac ako 200 organizáciám z Poľska, Rumunska, Španielska, Slovenska a Portugalska. Umožnili sme preklady reči, fotografií, textov a skupinových chatov z alebo do ukrajinčiny.

Navyše zariadenia Vasco Translator používalo 12 veľkých nemocníc v Poľsku.

Naše prístroje pomáhali aj v denných stacionároch pre deti, ako aj v mimovládnych organizáciách, ktoré utečencom pomáhajú rôznymi spôsobmi. Všetky zariadenia mohli vďkaka našim prekladačom okrem lekárskej pomoci organizovať workshopy, športové a kultúrne aktivity.

Spolupráca s organizáciami a nadáciami pomáhajúcimi utečencom

V rámci pomoci Ukrajine sme spolupracovali s rôznymi organizáciami z celej Európy, ktoré poskytovali pomoc utečencom.

Spolupracovali sme s Minority Rights Group International so sídlom v Londýne a kanceláriami v Budapešti a Kampale. Minority Rights Group International je medzinárodnou organizáciou, ktorej cieľom je chrániť ľudské práva v etnických, národnostných, náboženských a jazykových menšinách.

Nadácia získala 25 zariadení Vasco Translator M3, ktoré sa používali v jeseni 2022.

Jednou zo skupín, ktoré sme podporili, bola aj Fundacja Ocalenie (The Saving Foundation).

Cieľom nadácie je pomôcť utečencom vybudovať si nový život v Poľsku a podporiť ich pri integrácii a ich individuálnom rozvoji.

Fundacja Ocalenie, ktorá potrebovala preklad do ukrajinského jazyka, dostala tri zariadenia Vasco na efektívnu komunikáciu s obeťami vojny na Ukrajine.

Spolupracovali sme aj s neziskovou organizáciou Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť obyvateľov Budapešti. Prekladače sme poskytli aj na podporu Fundația Inocenți București, neziskovej organizácie z Rumunska, ktorá poskytuje rôzne formy pomoci deťom.

Naše prekladateľské zariadenia dostal aj španielsky Červený kríž.

V neposlednom rade sme spolupracovali s rôznymi nemocnicami, napríklad s Východoslovenským onkologickým ústavom z Košíc, a s administratívnymi zložkami ako je Okresný úrad v Košiciach.

Podpora pri hľadaní zamestnania

Niekoľko dní po začiatku vojny na Ukrajine sme vytvorili a spravovali skupinu na Facebooku, ktorá pomáhala utečencom nájsť si prácu a ubytovanie v Poľsku.

Každý z nás pomáhal ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou aj jednotlivo.

Okrem organizovania zbierok a organizovania dopravy pre utečencov z poľsko-ukrajinských hraníc, sme poskytli utečencom útočisko aj vo vlastných domoch.

PMM Vasco Emergency Team

Spolu s Poľskou lekárskou misiou sme založili PMM Vasco Emergency Team , ktorej cieľom je pomáhať obetiam prírodných katastrof a humanitárnych kríz na celom svete.

Proces založenia PMM Vasco Emergency Team urýchlilo vypuknutie vojny. Na začiatku sa PMM Vasco Emergency Team zameral na pomoc ľuďom, ktorí utekali pred vojnou na Ukrajine.

Aby sme pomohli vytvoreniu PMM Vasco Emergency Team, začali sme so špeciálnou finančnou zbierkou v USA a darovali sme 10 USD zo zisku z každého zakúpeného prekladača na podporu tímu.

Spolupráca s nemocnicou v Drohobyči na Ukrajine

Nadviazali sme spoluprácu s nemocnicou v Drohobyči ohľadom zabezbečenia zdravotníckeho vybavenia, liekov, nemocničných postelí a pod.

Dodali sme viac ako 20 ton vybavenia, ako sú matrace, vozíky, nosidlá , lieky a potraviny v celkovej hodnote približne 600 000 €.

S cieľom čo najviac pomôcť zdravotníkom z nemocnice v Drohobyči pohotovostný tím PMM Vasco poskytol zariadeniu aj modernú poľnú ambulanciu.

Pomôžme Ukrajine každý deň a zdieľajme láskavosť. Vráti sa to!