Aký je najstarší jazyk sveta

Staré písmo ležiace na drevenom povrchu.
7 augusta 2023

Jazyk je základom ľudskej interakcie a civilizácie. Umožňuje nám vyjadriť svoje myšlienky, emócie a zdieľať informácie.

Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ktorý je najstarší jazyk na svete? Alebo aký je dnes najstarší známy hovorený jazyk? To sú otázky, ktoré už roky zaujímajú lingvistov, historikov a antropológov.

V tomto blogu sa povenujeme týmto témam:

 • Koncept najstaršieho známeho jazyka, zložitosť pri definovaní „najstaršieho“ v kontexte jazykov.
 • Pohľad na najstarší hovorený jazyk sveta, proces lingvistickej rekonštrukcie a rôznych kandidátov, ktorí súperia o tento titul.
 • Skúmanie starovekých písaných jazykov s osobitným zameraním na sumerský jazyk a klinové písmo, egyptské hieroglyfy a starú čínštinu.
 • Diskusia o protoindoeurópskych jazykoch a ich význame v kontexte starovekej jazykovej vedy.
 • Prípadové štúdie sumerského jazyka, staroegyptských hieroglyfov a pôvodu prvého písaného jazyka na svete.
 • Vplyv starých jazykov na modernú spoločnosť vrátane najstaršieho jazyka na svete, ktorým sa hovorí dodnes.
 • Pohľad do budúcnosti štúdia starovekých písaných jazykov a úlohu, ktorú v tejto oblasti zohráva technológia.

Či už vás teda zaujala otázka „je sanskrit najstarší jazyk na svete?“, alebo vás zaujíma, kedy sa objavil prvý jazyk, zostaňte s nami.

Odpovede vás možno prekvapia, keď sa vydáme na túto cestu, aby sme odhalili najstarší jazyk sveta, najstarší zachovaný jazyk na svete a ponorili sa do komplexného zoznamu starovekých jazykov.

A ak máte radi jazyky vo všeobecnosti, no nechcete sa ich nevyhnutne učiť, vyskúšajte náš hlasový prekladač. S ním budete mať vo vrecku dokonca 108 jazykov. Ale len tie súčasné!

Teraz sa vrhnime na dnešnú tému.

Abstraktný dizajn s písmenami na pozadí.

Čo tvorí jazyk

Jazyk možno definovať ako komplexný komunikačný systém, ktorý používa symboly – či už hovorené, písané alebo znakové – na vyjadrenie myšlienok, emócií a stavov bytia.

Riadi sa špecifickými pravidlami štruktúry a syntaxe, čo umožňuje zmysluplnú interakciu medzi jej hovoriacimi. Pri našom skúmaní najstaršieho známeho jazyka sa ponoríme do starovekých hovorených aj písaných jazykov.

Slovná lingvistika vedľa otvorenej knihy, pera a poznámkového bloku.

Význam štúdia starovekých jazykov

Štúdium starovekých písaných jazykov, ako je sumerské klinové písmo alebo egyptské hieroglyfy, poskytuje okno do minulosti. Tieto jazyky, niektoré z prvých zaznamenaných v histórii ľudstva, sú základom pre pochopenie spoločností, ktoré ich zrodili. Okrem toho sú kľúčom k vystopovaniu koreňov a vývoja moderných jazykov.

Stará kniha s lupou.

Zložitosť definovania „najstaršieho“

Pri určovaní najstaršieho známeho jazyka čelíme niekoľkým výzvam. Pojem „starý“ možno interpretovať rôznymi spôsobmi. Týka sa vôbec prvého hovoreného jazyka? Alebo najstaršie písomné záznamy, ktoré sa nám podarilo rozlúštiť? Možno uvažujeme o najstaršom hovorenom jazyku, ktorý sa dodnes používa?

Rozdiel medzi hovoreným a písaným jazykom

Je potrebné zásadne rozlišovať medzi hovoreným a písaným jazykom. Predpokladá sa, že tie prvé sa objavili pred desiatkami tisíc rokov, zatiaľ čo tie druhé existujú len približne 5 000 rokov. Poskytli nám prvé konkrétne dôkazy o starovekých písaných jazykoch, no predstavujú len zlomok nášho jazykového dedičstva.

Stanovenie veku jazyka

Akým spôsobom teda určíme vek jazyka? V prípade písaných jazykov môžeme často datovať ich najstaršie zachované dokumenty, čím odpovedáme na otázku, aký bol prvý zaznamenaný jazyk. V prípade hovorených jazykov je to však oveľa zložitejšie. Lingvisti používajú metódu zvanú komparatívna lingvistika, pričom sa pozerajú na jazyky, o ktorých vieme, že sú príbuzné, a spätne sledujú slová a zvuky, aby našli spoločného predka. Čím ďalej dozadu môžeme sledovať, tým je jazyk starší.

Čítajte viac:  Ako povedať milujem ťa v rôznych jazykoch

Praveký jaskyniar so zvieracou kožou drží ostrý kameň a vyrába prvý primitívny nástroj na lov zvieracej koristi alebo na manipuláciu s kožou. Neandertálec používajúci Handax

Najstaršie dôkazy o hovorených jazykoch

Problémy sledovania hovoreného jazyka

Sledovanie pôvodu hovorených jazykov je náročná úloha. Hovorené reči nezanechávajú žiadne fyzické stopy a možno ich len nepriamo odvodiť. Preto je prakticky nemožné s absolútnou istotou určiť, aký bol najstarší hovorený jazyk.

Lingvistická rekonštrukcia

Lingvistická rekonštrukcia nám pomáha nahliadnuť späť do minulosti. Prostredníctvom tejto metódy môžu lingvisti vystopovať prvky moderných jazykov späť k ich koreňom, čím nám poskytnú pohľad na jazyky, ktoré existovali pred tisíckami rokov. Môžeme napríklad rekonštruovať prvky protoindoeurópskych jazykov, o ktorých sa predpokladá, že patria medzi najstaršie na svete.

Kandidáti na najstaršie známe hovorené jazyky

Na titul najstaršieho známeho hovoreného jazyka boli navrhnutí rôzni kandidáti, napr.:

 • Sumerčina: Jeden z prvých jazykov, o ktorom máme písomné dôkazy, staroveký sumerský jazyk sa používal v Mezopotámii (dnešný Irak) pred viac ako 4 000 rokmi.
 • Egyptčina: Jazykom faraónov, staroegyptčinou, sa hovorilo tisíce rokov a poskytla nám množstvo nápisov a textov.
 • Tamilčina: Niektorí lingvisti tvrdia, že tamilčina, ktorou dnes stále hovoria milióny ľudí v Indii a na Srí Lanke, by mohla byť najstarším jazykom na svete.

V ďalšej časti sa ponoríme do fascinujúceho sveta starovekých písaných jazykov. Pripútajte sa na cestu cez klinové písmo, egyptské hieroglyfy a iné písma, ktoré formovali beh ľudských dejín.

Staroveký hlinený list Nájdený v Dávidovej citadele v Jeruzaleme.

Najstaršie dôkazy o písaných jazykoch

Zatiaľ čo hovorený jazyk sa pravdepodobne datuje pred desiatkami tisíc rokov, nástup písania je oveľa novším vývojom vo veľkej schéme ľudských dejín.

Prvý písaný jazyk znamenal významný míľnik a poskytol hmatateľný spôsob zaznamenávania, komunikácie a odovzdávania vedomostí naprieč generáciami a zemepisnými oblasťami.

Táto inovácia nám zanechala záznam o starovekých jazykoch, ktoré sa používali v rôznych civilizáciách.

Dešifrovanie starovekých písiem

Proces dešifrovania starých písiem je horší než skladanie zložitého puzzle. Napríklad Rosettská doska bola dôležitá, aby sme pochopili egyptské hieroglyfy, pretože obsahovala rovnaký text v dvoch typoch písma: gréčtina, ktorá sa dala čítať, a egyptské hieroglyfy, ktoré sa nedali čítať.

Takéto objavy odhalili tajomstvá starovekých písaných jazykov a cenné poznatky o našej minulosti.

Preskúmanie najstarších známych písaných jazykov

Cesta do minulosti začína niektorými z najstarších písaných jazykov, ktoré ľudstvo pozná, pričom každý má svoje jedinečné písma a systémy.

Sumerský jazyk (Klinové písmo):

Sumerské písmo, často považovaný za prvý písaný jazyk, bolo zdokumentované pomocou klinového písma na hlinených tabuľkách. Scenár, ktorý začínal ako piktogramy, sa však postupom času vyvíjal a umožnil nám nahliadnuť do sveta starých Sumerov.

Egyptské hieroglyfy:

Hieroglyfy, ktoré sú synonymom pre majestátnu civilizáciu starovekého Egypta, boli určené na formálne písanie, napr. sú kráľovské dekréty a náboženské texty. Objav a preklad týchto staroegyptských hieroglyfov vrhli jasnejšie svetlo na civilizáciu, ktorá prosperovala po tisícročia.

Staroveká čínština:

Nápisy na vešteckých kostiach, najstaršia známa forma čínskeho písma, nám umožňuje nahliadnuť do vešteckých praktík dynastie Shang a základov čínskeho jazyka.

Iné staroveké jazyky:

Existujú aj kandidáti na rané písané jazyky, napr. je písmo Indus (dodnes nerozlúštené), lineárne písmo B (prvá forma gréčtiny, ktorá sa vyvinula až do modernej gréčtiny) a staroveký sanskrit.

Prípadové štúdie starovekých jazykov

Staroveký sumerský skalný stôl.

Staroveké sumerské jazyky: Pohľad do starovekej Mezopotámie

Sumerský jazyk, písaný charakteristickým klinovým písmom, je jedným z prvých známych písaných jazykov. Pochádza z Mezopotámie, dnešného južného Iraku, približne v roku 3200 pred Kristom, a poskytuje nám fascinujúci pohľad do jednej z najstarších civilizácií ľudstva – sumerov.

 1. Charakteristika: Sumerské písmo je jazykový izolát, čo znamená, že nepatrí do žiadnej známej jazykovej rodiny. Jeho štruktúra je aglutinačná, kde sa slová alebo morfémy spájajú, aby vyjadrili zložité myšlienky.
 2. Význam: Sumeri používali svoj jazyk na dokumentovanie zákonov, obchodných transakcií a dokonca aj literatúry, vrátane Eposu o Gilgamešovi, jedného z najstarších pre nás známych literárnych diel.
 3. Dešifrovanie: Rozlúštenie sumerčiny sa začalo v 19. storočí a umožnili ho viacjazyčné nápisy, najmä tie v akkadčine, neskoršom jazyku na území Mezopotámie, ktorý používal aj klinové písmo.
Čítajte viac:  V ktorých krajinách je španielčina úradným jazykom?

Detail egyptských hieroglyfov v Luxore.

Egyptské hieroglyfy: Oficiálny jazyk faraónov

Starovekí Egypťania používali hieroglyfy už viac než 3000 rokov, čo z nich robí jeden z najdlhšie prežívajúcich systémov písania v histórii ľudstva.

 1. Charakteristika: Egyptské hieroglyfy obsahujú kombináciu logografických, slabičných a abecedných prvkov. Používali sa predovšetkým na monumentálne nápisy a náboženské texty.
 2. Úloha v spoločnosti: Hieroglyfy boli neoddeliteľnou súčasťou byrokratického, náboženského a intelektuálneho života starovekého Egypta. Nachádzajú sa všade, od monumentálnych štruktúr až po papyrusy obsahujúce literatúru a vedecké texty.
 3. Dešifrovanie: Rosettská doska, objavená v roku 1799, mala rovnaký text napísaný v gréckom jazyku, ako aj démotiku a hieroglyfy, čím pripravil pôdu pre rozlúštenie staroegyptských hieroglyfov Jeanom-Françoisom Champollionom v roku 1822.

Stará lekárska kniha z dynastie Qing.

Staroveká čínština: Semená modernej čínštiny

Čínština je jedným z najstarších nepretržite používaných systémov písania na svete, pričom najskoršie formy siahajú až do dynastie Shang (asi 1250-1046 pred Kristom).

 1. Vývoj: Rané čínske písmo, známe ako nápisy na vešteckých kostiach (oracle bone script), sa v priebehu tisícročí vyvinulo do zložitého systému znakov, ktorý sa používa dnes.
 2. Využitie: Kostené písmo sa používalo hlavne na účely veštenia, s nápismi na pancieroch korytnačiek a zvieracích kostiach. Tieto nápisy poskytujú cenné informácie o kultúre, náboženstve a spoločnosti dynastie Shang.
 3. Pokračujúci vplyv: Staroveká čínština má významný vplyv na moderný čínsky jazyk. Štruktúra a niektoré znaky zostali prekvapivo konzistentné, vďaka čomu je čínština jedným z najstarších jazykov na svete, ktorý sa stále aktívne používa.

Sanskrit z chrámu Lolei.

Dopad a vplyv starovekých jazykov na modernú spoločnosť

Staroveké jazyky: dedičstvo v modernej dobe

Môže sa zdať, že staroveké jazyky patria do sveta dávno minulosti, no ich odkaz naďalej rezonuje v modernej spoločnosti. Od ovplyvňovania súčasných jazykov až po prispievanie k nášmu chápaniu starovekých civilizácií, ich vplyv je hlboký a všadeprítomný.

Dosah starovekých jazykov

 1. Angličtina a jej staroveké korene: Mnohé anglické slová majú korene v starovekých jazykoch. Napríklad slovo matka: „mother“, možno vysledovať späť k protoindoeurópskemu slovu „*méh₂tēr“. V súčasnosti je tiež najrozšírenejším jazykom na svete.
 2. Vplyv sumerčiny: Aj keď samotný sumerský jazyk nemá žiadnych známych žijúcich potomkov, ovplyvnil akkadčinu a prostredníctvom nej aj ďalšie semitské jazyky, ako je arabčina a hebrejčina. Niektoré sumerské slová boli prevzaté aj z iných jazykov na území. Napriek tomu sa dnes považuje za mŕtvy jazyk (súčasť vyhynutých jazykov na rozdiel od živého jazyka).
 3. Odkaz egyptských hieroglyfov: Staroegyptský jazyk ovplyvnil koptčinu používanú dodnes ako liturgický jazyk v koptskej pravoslávnej cirkvi. Rozlúštenie hieroglyfov tiež otvorilo cestu k lepšiemu pochopeniu egyptskej histórie a kultúry.
 4. Pretrvávajúci sanskrit: Sanskrit, jeden z najstarších indoeurópskych jazykov, z ktorého sa čiastočne vyvíjali mnohé moderné jazyky v južnej Ázii. Je tiež zdrojom mnohých výrazov používaných aj v joge, meditácii a iných duchovných praktikách, preto sa považuje za posvätný jazyk.
 5. Čínština v priebehu vekov: Čínština ako jeden z najstarších nepretržite používaných systémov písma výrazne formovala východoázijskú kultúru. Variácie mandarínskych čínskych znakov sa používajú aj v iných: japonských, kórejských a vietnamských písmach.

Najstarší jazyk na svete, ktorým sa hovorí aj dnes

Zo starovekých jazykov sa zachovalo niekoľko a v nejakej forme sa nimi aj naďalej hovorí. Napríklad moderná hebrejčina, napriek tomu, že na mnoho storočí vypadla z každodenného používania, bola úspešne oživená v 19. a 20. storočí a teraz je primárnym jazykom Izraela. História jazykov môže byť niekedy zaujímavá.

Čítajte viac:  Akých je 10 najpoužívanejších jazykov v Európe?

Tamilský jazyk a čínština si tiež robia nárok na to, že patria medzi najstaršie jazyky sveta, ktorými sa dodnes hovorí. Tamilský jazyk, ktorým sa hovorí predovšetkým v južnej Indii a na Srí Lanke, má prvé písomné záznamy staré viac ako dvetisíc rokov. Čínština sa zase môže pochváliť kontinuitou písomných záznamov a trvalým hovoreným používaním, ktoré siahajú až do dynastie Shang.

Grécky text Nápis na skale v Delfách Starovekom Grécku.

Záver: Odhaenie najstaršieho hovoreného jazyka na svete

Náš prieskum najstarších známych jazykov sveta nám ponúka bohatú tapisériu ľudskej histórie a kultúry. Od sumerského klinového písma po egyptské hieroglyfy, od potenciálu sanskritu byť najstarším jazykom na svete, až po trvalé dedičstvo tamilského jazyka a čínštiny, táto cesta bola zaujímavou zmesou faktov, teórií a fascinujúcich poznatkov.

Výzva

Snaha o identifikáciu najstaršieho zaznamenaného jazyka na svete je viac než len akademická činnosť. Je to pocta ľudskej inovácii a nášmu inštinktu komunikovať a spájať sa. Odhaľuje, ako rôzne civilizácie zanechali svoje stopy včas a prispeli k jazykovej rozmanitosti, ktorú dnes vidíme.

Zaujímavý prípad starých jazykov sveta

Zatiaľ čo o absolútnej odpovedi na otázku „Aký je najstarší jazyk na svete?“ by sa medzi lingvistami stále mohlo diskutovať, náš prieskum zdôrazňuje, že jazyky sú oveľa viac než len systém komunikácie. Sú oknami do našej minulosti, formujú našu súčasnosť a nepochybne budú hrať dôležitú úlohu v našej budúcnosti.

Ako pokračujeme v hľadaní odpovedí na naše otázky, vývoj jazykov zostáva hybnou silou pre vedcov aj nadšencov. Štúdium a história jazykov v digitálnej ére naďalej naberá na sile, vďaka technológii a obnovenému záujmu o naše jazykové dedičstvo.

Uprostred toho všetkého zostáva jasný jeden fakt: či už ide o najstarší jazyk na svete alebo o najstarší jazyk sveta, ktorým sa dodnes hovorí, každý jazyk má jedinečné miesto v análoch ľudských dejín. Naša kolektívna lingvistická cesta, naplnená nespočetnými starodávnymi jazykmi, je dôkazom našej spoločnej histórie a fascinujúceho vývoja ľudskej komunikácie.

A pamätajte, že ak chcete mať súčasné jazyky na dosah ruky, určite si pozrite naše zariadenie na prekladanie jazykov. Máte s ním vo vrecku prekladač reči, prekladač textov a viet a tiež foto prekladač. Rozprávajte sa s viac ako 90 % svetovej populácie bez jazykových bariér!

V kocke

Pri našom skúmaní najstarších známych jazykov sveta sa ponoríme hlboko do oblasti hovorenej aj písanej formy komunikácie. Začneme načrtnutím výziev pri sledovaní prvého hovoreného jazyka a diskutujeme o kandidátoch, ako sú sumerčina, egyptčina, tamilčina, čínština a sanskrit. Pozornosť sa potom presúva na písané jazyky, kde skúmame sumerské písmo, egyptské hieroglyfy a staroveké čínske písmo. Prostredníctvom prípadových štúdií sa ponoríme do charakteristík týchto starovekých jazykov, ich dešifrovania a ich trvalého vplyvu na moderné spoločnosti. Blogový príspevok končí zdôraznením pokračujúceho štúdia a uchovávania týchto jazykov v našej digitálnej ére, zdôrazňovaním ich integrálnej úlohy v histórii ľudstva a fascinujúceho vývoja ľudskej komunikácie.

FAQ

Aké sú problémy pri sledovaní prvého hovoreného jazyka?

Prvý hovorený jazyk nezanecháva žiadnu fyzickú stopu, takže je ťažké vystopovať jeho pôvod a vývoj. Mnohé staroveké jazyky zanikli po odchode ich posledného rečníka a nezanechali po sebe žiadne konkrétne dôkazy o ich existencii. Preto pri absencii fyzických dôkazov je lingvistická rekonštrukcia kľúčovým nástrojom používaným na pochopenie najstarších hovorených jazykov.

Ktoré sú niektoré z najstarších známych písaných jazykov a ako boli dešifrované?

Niektoré z najstarších známych písaných jazykov zahŕňajú sumerský jazyk, egyptské hieroglyfy a najskoršie formy čínštiny. Rozlúštenie týchto jazykov sa často opieralo o viacjazyčné nápisy, ako je Rosettská doska, ktorá bola rozhodujúca pre pochopenie egyptských hieroglyfov, alebo prostredníctvom neskorších jazykov, ktoré používali podobné písma, ako je napríklad rozlúštenie sumerčiny cez akkadčinu.

Ako staroveké jazyky ovplyvňujú modernú spoločnosť?

Staroveké jazyky ovplyvňujú modernú spoločnosť mnohými spôsobmi. Mnohé slová v angličtine a iných jazykoch majú korene v starovekých jazykoch. Jazyky ako sumerčina, egyptčina, sanskrit, tamilčina a čínština formovali kultúry, ovplyvnili súčasné jazyky a prispeli k nášmu chápaniu starovekých civilizácií. Niektorými z týchto jazykov, ako je hebrejčina, tamilčina alebo čínština, sa hovorí aj v súčasnosti, čím sa prejavuje ich trvalý odkaz.

Robert Faber

Robert je vášnivý cestovateľ a fanúšik nových technológií. Vie dobre variť, ale nikdy na to nemá dosť času a na väčšinu jedál sa nakoniec sťažuje. Pravidelný návštevník telocvične.

Podobné pozície

Zaujímavosti o Japonsku

Zaujímavosti o Japonsku

Vitajte v krajine sushi, samurajov a sumo zápasníkov! Japonsko, kde sa starobylé tradície bez problémov spájajú s najmodernejšími technológiami. Myslíte si, že viete všetko o Japonsku alebo Japoncoch? Zamyslite sa znova! Od kurióznych kultúrnych praktík po dychberúce...

Jazyky Hviezdnych vojen: Preskúmanie jazykového bohatstva

Jazyky Hviezdnych vojen: Preskúmanie jazykového bohatstva

Vo veľkom vesmíre ságy Star Wars divákov fascinujú epické bitky, ikonické postavy a hlboké filozofie. Avšak, rozmanitosť jazykov pridáva ďalšiu vrstvu bohatstva, čím obohacuje príbeh o kultúrnu hĺbku. Franšíza predstavuje jazyky od melodických tónov Twi'lek po hrdelné...

Island v júni – Je to dobrý nápad na dovolenku?

Island v júni – Je to dobrý nápad na dovolenku?

Tí z vás, ktorí sa rozhodli naplánovať si dovolenku v júni, sa možno pýtajú, kam sa vybrať počas tohto ročného obdobia. Ak by sme vám mali poradiť, skúste navštíviť Island. Jún znamená na Islande začiatok leta, čas, kedy je krajina ohňa a ľadu skutočne plná žiarivýchm...

Zaujímavosti o Afrike: Kontinent zázrakov

Zaujímavosti o Afrike: Kontinent zázrakov

Afrika, kontinent prekypujúci zázrakmi, je pokladom lákajúcim cestovateľov aj zvedavé mysle. A tak sa možno pýtate: aké sú zaujímavé fakty o Afrike a čím je Afrika známa? Južná aj severná Afrika je krajinou rozmanitosti, histórie a mimoriadnych kultúr, od jej...

Ako povedať milujem ťa v rôznych jazykoch

Ako povedať milujem ťa v rôznych jazykoch

Zaujíma vás, ako povedať „Milujem ťa“ v iných jazykoch než vo vašom vlastnom? Ako povedať milujem ťa v kórejčine? Alebo ako vyjadriť lásku vo francúzštine? Alebo možno žijete scenár ako z filmu „Láska nebeská“ a zaujíma vás, ako povedať „Milujem ťa“ v portugalčine....