Jednoducho najlepší! Aký je najefektívnejší jazyk?

Aký je najefektívnejší jazyk na svete?
30 marca 2023

Ako hovoriť veľa a pritom hovoriť málo k ničomu?

Jazyková efektívnosť je niečo, čo si možno neuvedomujeme natoľko, aby sme to ocenili. A hoci hlavnou funkciou každého jazyka je sprostredkovať význam, niektoré to robia lepšie ako iné.

V tomto článku sa dozvieme o nasledujúcich veciach:

  • Čo je efektívny jazyk?
  • Aký je najúčinnejší cudzí jazyk na svete?
  • Aký je najefektívnejší hovorený jazyk?
  • Aký je najefektívnejší písaný jazyk?
  • Aký jazyk je jazyk s najmenším počtom slov?
  • Prečo nemôžeme vytvoriť nový jazyk efektívnejším a ľahšie sa učiť?
  • Existuje účinný vymyslený jazyk?

Poďme s tým začať!

Čo je efektívny jazyk?

Rôzne jazyky sa môžu líšiť z hľadiska úrovne podrobností, ktoré sú v každej vete.

Znamená to však, že efektívny jazyk musí byť jazykom, ktorý má najmešiu slovnú zásobu? Alebo je to tak, že jazyk sa postupom času stáva efektívnejší?

V skutočnosti by najúčinnejší jazyk bol ten, ktorý vám rýchlo poskytne najväčšie množstvo informácií s čo najmenším úsilím.

No ako?

Pozrime sa nižšie.

Rovnaký význam, iné jazyky, menej slov

Porovnajme rovnakú vetu v angličtine a nemčine, nech vám odpovieme na otázku „čo je efektívny jazyk?“.

Tu je veta v angličtine:

The mother said, „Look over there“.

A v nemčine:

Die Mutter sagte: „Schauen Sie dort hin“.

Nemecká verzia vyzerá ako presný ekvivalent anglickej vety. V nemeckej verzii sa toho však deje oveľa viac, než sa zdá.

Die by bolo ekvivalentom The, ale v nemeckom jazyku si môžeme vybrať z viacerých alternatív. Die sa používa iba pre podstatné mená ženského rodu, zatiaľ čo The možno použiť pre akýkoľvek typ podstatného mena.

Nemecký ekvivalent uvedeného má príponu tretej osoby, zatiaľ čo anglické slovo je minulé príčastie používané pre každú osobu. Ak by sme chceli povedať, že „Ty si povedal“, potom by to bolo „Du sagtest“.

Vyššie uvedený príklad dokazuje, že nemecky hovoriaci ľudia musia venovať pozornosť viacerým faktorom, aby vyjadrili jednoduchú myšlienku.

Vzájomná konfrontácia s románskymi jazykmi: Prečo vyhrala angličtina?

Čo je teda efektívny jazyk? Alebo aký je najefektívnejší typ hovoreného jazyka?

Na základe angličtiny môžeme povedať, že najefektívnejší jazyk by bol ten, ktorý vás prinúti vyjadriť význam bez toho, aby ste venovali príliš veľkú pozornosť každej časti vety.

Hovoríme, že stroj je efektívny, pretože dosahuje maximálnu produktivitu s minimálnym úsilím. Hovoríme tiež, že človek je efektívny, pretože pracuje dobre organizovane.

Angličtina je rovnako efektívna, pretože vám umožňuje rýchlo (a úspešne) vyjadriť význam s veľmi malým úsilím.

Najúčinnejším jazykom by teda bol aj ten, ktorý potrebuje na vyjadrenie významu menšie množstvo slabík.

Na základe vyššie uvedených viet v angličtine a nemčine vidíme, že anglická verzia má menej slabík ako nemecká.

Čítajte viac:  Akých je 10 najpoužívanejších jazykov v Európe?

Prečo na tom záleží?

Jazyková efektívnosť sa môže týkať len tých, ktorí sa jazyky učia. Je to jednoduchšie, keď viete, že musíte poznať iba 2 členy, ktoré sa, napríklad, netýkajú pohlavia.

Hádam by nevadilo, keby jazyk s ťažkými pravidlami bol váš rodný jazyk. Tieto pravidlá by ste si osvojili od narodenia.

V nemčine si potrebujeme zapamätať 3 členy, no to nie je všetko. Každý z nich je vyhradený pre iné pohlavie.

Takže máme Der (mužský rod), Die (ženský rod) a Das (stredný). Všetky podstatné mená v množnom čísle však majú rovnaký člen — Die, to je jednoduché.

A nie je to rovnaký čas, pretože to je ďalšia vec, ktorú si treba pamätať.

Každá osoba má v nemčine inú koncovku pre sloveso v prítomnom čase. A to platí len pre pravidelné slovesá. V nemčine je veľa nepravidelných slovies.

Tu je príklad časovania nemeckého slovesa.

Vezmime si napríklad pravidelné sloveso kommen (prísť), pričom koncovku slovesa zvýrazníme tučným písmom:

1. osoba jednotného čísla: Ich komme

2. osoba jednotného čísla: Du kommst

3. osoba jednotného čísla: Er kommt

1. osoba množného čísla: Wir kommen

2. osoba množného čísla: Ihr kommt

3. osoba množného čísla: Sie kommen

V angličtine si musíme pamätať iba na pridanie s v jednotnom čísle tretej osoby (a asi pár nepravidelných slovies, ale to necháme teraz tak).

Angličtina sa zdá byť viac efektívny jazyk ako nemčina. Nemčina to príliš komplikuje, čo vedie k použitiu väčšieho počtu slabík.

Modré písmená a otázniky na bielom pozadí.

Aký je najefektívnejší jazyk na svete?

Väčšina z vás je zrejme tu, aby na túto otázku dostala odpoveď. Tak to poďme rozlúsknuť.

V roku 2010 sa François Pellegrino, Christophe Coupé a Egidio Marsico, výskumníci z univerzity v Lyone, pokúsili určiť informačnú hustotu siedmich jazykov: angličtiny, francúzštiny, taliančiny, japončiny, španielčiny, mandarínčiny a nemčiny.

Vyhrala angličtina. No nie o veľa.

Ukázalo sa, že všetky tieto jazyky majú navzájom podobnú informačnú hustotu. Okrem japončiny, ktorá pristála ďaleko za ostatnými jazykmi.

Pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Jazyk Miera informovanosti
Angličtina 1.08
Francúzštin 0.99
Španielčina 0.98
Itailan 0.96
Mandarínčina 0.94
Nemčina 0.9
Japončina 0.74

Napriek tomu, že angličtina je najefektívnejším jazykom zo 7 skúmaných, ostatné sa k nej veľmi priblížili.

Zaujímavé je, že jazyky s nižšou informačnou rýchlosťou majú tendenciu hovoriť rýchlejšie (najmä španielčina, francúzština a japončina).

Čo keby sme chceli mať skutočne efektívny jazyk? Pravdepodobne si ho budeme musieť vytvoriť.

Kocky podobné scrabble rozhádzané po stole.

Existuje účinný vymyslený jazyk?

Teraz, keď vieme, že angličtina je pravdepodobne najefektívnejší jazyk na svete, pozrime sa, či existujú aj iné jazyky schopné ju prekonať.

Ako sme už povedali, najefektívnejší jazyk by bol ten, ktorý potrebuje menej slabík na prenos určitých informácií.

A jazyky, ktoré to asi dokážu najlepšie, už sú vymyslené. Pozrime sa na 3 vymyslené jazyky, ktorých cieľom je byť efektívnejšie ako tie prirodzené.

Príklad efektívneho vynájdeného jazyka

John Quijada vytvoril experimentálny, nezmyselný jazyk s názvom Ithkuil. Je navrhnutý tak, aby čo najstručnejšie a rýchlo vyjadril význam.

Je to hovorený jazyk navrhnutý tak, aby bol efektívnejší ako jazyky v reálnom svete. Ale podaril sa?

Čítajte viac:  Prečo je angličtina medzinárodným jazykom?

Napriek tomu, že Ithkuil je účinný vymyslený jazyk, je rovnako živý ako prirodzené jazyky.

Keď hovoríme o slabikách, Ithkuil môže byť najúčinnejším hovoreným aj písaným jazykom. Bohužiaľ, učenie je veľmi ťažké, pretože má zložitú gramatiku a rozsiahly súbor pravidiel tvorby významotvorných hlások, tzv. foném.

Napriek tomu sa pokúša zmenšiť sémantickú nejednoznačnosť v jazykoch reálneho sveta. V skutočnosti môže Ithkuil vyjadriť zložité myšlienky pomocou veľmi malého počtu jazykových symbolov.

Pozrime sa na nasledujúci príklad. Toto je dvojslovná veta Ithikuili:

Tram-mļöi hhâsmařpţuktôx

Ktorá v slovenčine znamená:

Naopak, myslím si, že sa môže ukázať, že toto drsné pohorie sa v určitom momente vytratí.

Ako môžete vidieť, Ithkuil funguje veľmi dobre a niet pochýb o tom, že je to efektívny vymyslený jazyk.

Považuje sa však za príliš zložitý na učenie (hoci je to možné). V skutočnosti jedinou osobou, ktorá kedy použila Ithkuil, je jeho tvorca John Quijada.

Quijada nezamýšľal, aby bol Ithkuil pomocným jazykom (ako napríklad esperanto). Chcel, aby sa používal pri vyjadrovaní hlbších a komplexnejších myšlienok v oblastiach ako filozofia, veda a politika.

V neposlednom rade sa pozrime, čo znamená slovo Ithkuil. Quijada tvrdí, že ide o ekvivalent „hypotetického znázornenia jazyka“. Ako môžete vidieť, Ithkuil robí svoju prácu veľmi dobre a niet pochýb o tom, že je to efektívny vynájdený jazyk.

Viac o tomto zvláštnom jazyku sa dozviete z jeho oficiálnej webovej stránky.

Kniha ležiacia na váhe s motýľom.

Prečo nemôžeme urobiť nový jazyk efektívnejším a ľahším na učenie?

No, môžeme.

A urobili sme to.

Napriek tomu, že Ithkuil je veľmi efektívny, je bohužiaľ veľmi ťažké sa ho naučiť. Existuje však jazyk, ktorý sa dá učiť ľahko, no nie je taký efektívny.

Možno poznáte esperanto. Vytvoril ho v 19. storočí varšavský oftalmológ L. L. Zamenhof.

Je to najrozšírenejší jazyk, ktorý bol vytvorený umelo. Jeho hlavným cieľom je podporovať svetový mier vytvorením jazyka, ktorý by bol spoločný pre všetky národy.

Ľahko sa učí a pochádza z rôznych indoeurópskych jazykov. Pokiaľ ide o efektivitu, nie je taká hospodárna ako Ithkuil alebo jazyk, ktorý budeme skúmať ďalej.

Jazyk s najmenším počtom slov

Zoznámte sa s Toki Pona, jazykom s najmenším počtom slov na svete. Je známy svojou malou slovnou zásobou, jednoduchosťou a ľahkosťou osvojenia.

Takže, koľko slov má Toki Pona?

Spolu 120! Čo sa ale skrýva za vytvorením jazyka s takým malým počtom slov?

Ako vznikol tento jazyk?

Tento jazyk vytvorila Sonja Lang, kanadská lingvistka. Bol navrhnutý tak, aby zjednodušil komunikáciu, spojil ľudí rôznych kultúr a pomohol svojim používateľom sústrediť sa na základné veci.

Lang vytvorila tento jazyk, aby si zjednodušila myšlienky v obdobiach depresie.

Na rozdiel od esperanta nebol toki pona vytvorený ako pomocný jazyk. Jedným z jeho najväčších cieľov je podporovať pozitívne myslenie v súlade so Sapir-Whorfovou hypotézou.

Táto hypotéza tvrdí, že štruktúra jazyka ovplyvňuje kogníciu jeho hovorcov. Preto ich svetonázor závisí od jazyka, ktorý používajú.

Ak sú ich komunikačné prostriedky komplikované, potom by boli zložité aj ich myšlienky. Môžu za príliš komplikovaný tiež považovať život.

Pozrime sa teraz, čo znamená slovo „Toki Pona“.

Čítajte viac:  Akým jazykom sa hovorí v Dune?

Názov jazyka s najmenším počtom slov znamená „dobrý jazyk“ alebo „jednoduchý jazyk“. Zdôrazňuje skutočnosť, že jednoduchosť je dobrá a povzbudzuje svojich používateľov, aby nachádzali radosť z jednoduchých vecí.

Najúčinnejší písaný jazyk?

Zatiaľ čo Toki Pona možno považovať za najefektívnejší hovorený jazyk, existuje systém písania nazývaný sitelen pona, ktorý môže byť zase najúčinnejším písaným jazykom.

Lang vo svojej knihe „Toki Pona – The Language of Good“ napísala, že sitelen pona je „písmo podobné hieroglyfom, ktoré využíva vlnovky a iné detské tvary“ (zdroj: Toki Pona – The Language of Good, S. Lang, 2014 ).

Tu je slovo Toki Pona napísané v sitelen pona:

Každé slovo Toki Pona je tam zastúpené svojím vlastným jedinečným symbolom. Vlastné mená sa píšu pomocou kartušového ozdobného symbolu vrátane iných symbolov, z ktorých každý predstavuje jedno slovo tohto mena.

Takže napríklad vo vyššie uvedenom názve tohto jazyka s najmenším počtom slov smajlík znamená pona a kruh s tromi čiarami navrchu – toki.

Dve knihy stojace pred sebou lícom.

Aký je teda najefektívnejší jazyk na svete?

Cieľom hovoreného ľudského jazyka je sprostredkovať význam a informácie. Najefektívnejší jazyk by bol ten s malým či žiadnym úsilím.

Zatiaľ čo niektoré hovorené jazyky to robia dobre, iné môžu vyžadovať vyslovenie príliš veľkého množstva slabík na poskytnutie jednoduchých informácií.

Na základe štúdie uvedenej vyššie v článku môžeme tvrdiť, že angličtina je najefektívnejším jazykom na svete. Štúdia však brala do úvahy len najpopulárnejšie jazyky.

Jazyky sa tiež vyvíjajú, takže je možné, že niektorý iný jazyk bude časom efektívnejší.

Pokiaľ ide o vymyslené jazyky, je Toki Pona efektívnejším hovoreným jazykom ako esperanto alebo itkuil? Pravdepodobne áno!

Nielenže sa ľahko učí, ale jeho slovná zásoba pozostáva iba z 120 slov! Zrejme vám viac netreba, aby vám ľudia rozumeli.

Najefektívnejším písaným jazykom by bol sitelen pona, pretože predstavuje slová Toki Pona jednoduchým a priamočiarym spôsobom. Nie je to o nič ťažšie ako používanie detských symbolov.

Ktovie, možno jedného dňa budú Toki Pona aj Ithkuil medzi na zozname jazykov v prekladačoch Vasco Translator. Fotografie z esperanta však môžete preložiť už teraz.

Dúfam, že ste sa zabavili pri učení sa o najefektívnejších jazykoch na svete. Navštívte náš blog Vasco Electronics, kde nájdete ďalšie lingvistické zaujímavosti.

V kocke:

Aký je najefektívnejší jazyk na svete? Je to ten, ktorý vyjadruje význam s čo najmenším úsilím. Z reálnych jazykov sa angličtina v roku 2010 umiestnila na prvom mieste v štúdii 7 najpopulárnejších jazykov. Je však možné, že jazyky budú časom efektívnejšie. Pokiaľ ide o vynájdené jazyky, Ithkuil bol vytvorený na sprostredkovanie zložitých myšlienok s niekoľkými symbolmi, ale je ťažké sa ho naučiť. Na druhej strane, Toki Pona je jazyk s iba 120 slovami a jeho písomná forma, sitelen pona, je tiež efektívna. Je navrhnutý tak, aby spájal ľudí rôznych kultúr a podporoval pozitívne myslenie. Najúčinnejšie jazyky sa teda môžu líšiť v závislosti od účelu, na ktorý sú určené, ale angličtina je pravdepodobne najefektívnejšia na svete.

FAQ:

Čo je Sapir-Whorfova hypotéza?

Sapir-Whorfova hypotéza tvrdí, že štruktúra jazyka ovplyvňuje kogníciu rečníkov a ich svetonázor závisí od jazyka, ktorý používajú.

Aké sú ciele esperanta?

Hlavným cieľom esperanta je podporovať svetový mier vytvorením jazyka, ktorý by bol spoločný pre všetky národy. Ľahko sa učí a pochádza z rôznych indoeurópskych jazykov.

Aké sú zložky jazyka Ithkuil?

Zložkami jazyka Ithkuil sú jeho zložitá gramatika a rozsiahly súbor pravidiel tvorby foném. Je navrhnutý tak, aby vyjadroval zložité myšlienky pomocou veľmi malého počtu jazykových symbolov.

Robert Faber

Robert je vášnivý cestovateľ a fanúšik nových technológií. Vie dobre variť, ale nikdy na to nemá dosť času a na väčšinu jedál sa nakoniec sťažuje. Pravidelný návštevník telocvične.

Podobné pozície

Zaujímavosti o Japonsku

Zaujímavosti o Japonsku

Vitajte v krajine sushi, samurajov a sumo zápasníkov! Japonsko, kde sa starobylé tradície bez problémov spájajú s najmodernejšími technológiami. Myslíte si, že viete všetko o Japonsku alebo Japoncoch? Zamyslite sa znova! Od kurióznych kultúrnych praktík po dychberúce...

Jazyky Hviezdnych vojen: Preskúmanie jazykového bohatstva

Jazyky Hviezdnych vojen: Preskúmanie jazykového bohatstva

Vo veľkom vesmíre ságy Star Wars divákov fascinujú epické bitky, ikonické postavy a hlboké filozofie. Avšak, rozmanitosť jazykov pridáva ďalšiu vrstvu bohatstva, čím obohacuje príbeh o kultúrnu hĺbku. Franšíza predstavuje jazyky od melodických tónov Twi'lek po hrdelné...

Island v júni – Je to dobrý nápad na dovolenku?

Island v júni – Je to dobrý nápad na dovolenku?

Tí z vás, ktorí sa rozhodli naplánovať si dovolenku v júni, sa možno pýtajú, kam sa vybrať počas tohto ročného obdobia. Ak by sme vám mali poradiť, skúste navštíviť Island. Jún znamená na Islande začiatok leta, čas, kedy je krajina ohňa a ľadu skutočne plná žiarivýchm...

Zaujímavosti o Afrike: Kontinent zázrakov

Zaujímavosti o Afrike: Kontinent zázrakov

Afrika, kontinent prekypujúci zázrakmi, je pokladom lákajúcim cestovateľov aj zvedavé mysle. A tak sa možno pýtate: aké sú zaujímavé fakty o Afrike a čím je Afrika známa? Južná aj severná Afrika je krajinou rozmanitosti, histórie a mimoriadnych kultúr, od jej...

Ako povedať milujem ťa v rôznych jazykoch

Ako povedať milujem ťa v rôznych jazykoch

Zaujíma vás, ako povedať „Milujem ťa“ v iných jazykoch než vo vašom vlastnom? Ako povedať milujem ťa v kórejčine? Alebo ako vyjadriť lásku vo francúzštine? Alebo možno žijete scenár ako z filmu „Láska nebeská“ a zaujíma vás, ako povedať „Milujem ťa“ v portugalčine....