Myšlienka v pozadí PMM Vasco Emergency Team

Polish Medical Mission a Vasco Electronics spojili svoje sily a po 3 mesiacoch rozsiahlych príprav zostavujú záchranný tím rýchlej reakcie. Jeho poslaním je poskytovať lekársku pomoc ľuďom na celom svete do 24-48 hodín od prírodnej katastrofy alebo humanitárnej krízy.

Obe organizácie zdieľajú svoj cieľ pomáhať ľuďom: PMM poskytuje lekársku podporu po celom svete už 23 rokov, zatiaľ čo poslaním Vasco Electronics je uľahčovať medziľudskú komunikáciu a odstraňovať jazykové bariéry. Okrem toho, generálny riaditeľ Maciej Góralski je tiež skúseným záchranárom vždy pripravený pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Tak sa zrodila iniciatíva na vytvorenie tímu.

"Vasco Electronics podporí rozvíjajúci sa tím v oblasti organizácie a plánovania záchranných akcií, ako aj skladovania a nákupu vybavenia/liekov. Taktiež budeme propagovať akcie Tímu lokálne aj globálne, vrátane plánovania a realizácie fundraisingu. V neposlednom rade plánujeme financovať školenia Tímu – tak v rámci profesionálneho rozvoja, ako aj ohľadom princípov bezpečnosti misie, biologických a teroristických hrozieb, ako aj vybraných aspektov urgentnej, tropickej a cestovnej medicíny", hovorí Maciej Góralski, generálny riaditeľ Vasco Electronics, skúsený záchranár a vedúci pohotovostného tímu.

Misia Tímu

Po rozsiahlych prípravách sa teraz začína nábor do PMM Vasco Emergency Team. Jeho hlavnou úlohou je dostať sa na miesta postihnuté prírodnými katastrofami a humanitárnymi krízami. S cieľom poskytnúť čo najlepšiu pomoc bude pohotovostný PMM Vasco Emergency Team pozostávať z profesionálne vyškoleného zdravotníckeho personálu s prístupom k vlastnému vybaveniu a logistike. Práca tímu bude podliehať smerniciam Svetovej zdravotníckej organizácie. Okrem toho budú mať členovia pohotovostného tímu prístup k lekárskym aj nemedicínskym školeniam, aby si neustále zlepšovali svoje kompetencie.

Naša práca

Konáme tam, kde miestne lekárske služby nedokážu rýchlo a efektívne reagovať. Na miesta postihnuté katastrofami a humanitárnymi krízami sa dostávame do 24-48 hodín od udalosti.

Vzhľadom na svetovú situáciu bude našou prvou úlohou pomoc obetiam vojny na Ukrajine. Toto je však len prvý krok našej misie. Už počas tohto roka plánujeme ísť s humanitárnou pomocou do Afriky. V konečnom dôsledku sa spolu s nami dostanete s pomocou do utečeneckých táborov a zúčastníte sa núdzových operácií.

Okrem rýchlej reakcie na núdzové situácie sa tím PMM Vasco Emergency Team zapojí do dlhodobých projektov, ktoré môžu mať vplyv na situáciu v mnohých krajinách po celom svete.

O tíme

Vo Vasco Electronics zdieľame vášeň s Polish Medical Mission, ale aj otvorenosť mysle a snahu pomáhať ľuďom.

Tak sa zrodil PMM Vasco Emergency Team, ktorého hlavným poslaním je pomáhať ľuďom na celom svete, predovšetkým v núdzových situáciách.

V každej fáze existencie tímu sa bude Polish Medical Mission deliť o skúsenosti, aby personál mohol vykonávať svoje povinnosti čo najlepšie a v súlade s normami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). My vo Vasco Electronics sme sa zaviazali spolufinancovať školenia tímu, aby mohol vždy poskytnúť pomoc najvyššej kvality.

Cieľom tímu je spojiť energických, otvorených ľudí s poslaním a zmierniť ľudské utrpenie. Sme plní nádeje, že naše činy môžu mať skutočný vplyv na náš svet.